Klubben er nedlagt pga. manglende sportslige aktiviteter.

Vi henviser til Skivefirmaidræt eller BK-Skive

Se info i hallen